× ช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบหรือตอบโต้กันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ทันที (2 Way Communication)

จะนำหลานเข้าเรียน ศพด.แม่พริก จะต้องเตรียมอะไรบ้าง

เพิ่มเติม
1 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #13 โดย --facebook
จะนำหลานเข้าเรียน ศพด.แม่พริก จะต้องเตรียมอะไรบ้าง
เพิ่มเติม
1 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #15 โดย Webmaster
กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่พริก : คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือ ระเบียบ ใบสมัคร

www.maeprik-municipality.go.th/index.php/2020-03-12-03-19-34
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.353 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena