• Welcome to กระดานสนทนา ทต.แม่พริก.
 

Q&A ถามตอบข้อสงสัย

ช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบหรือตอบโต้กันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ทันที (2 Way Communication)

เริ่มโดย ปปช

ตอบกลับ: 1
การดู: 158

เริ่มโดย ทดสอบแบบไม่สมัครสมาชิก

ตอบกลับ: 0
การดู: 120

ก.พ 27, 2024, 05:18 ก่อนเที่ยง
โดย ทดสอบแบบไม่สมัครสมาชิก

ตอบกลับ: 0
การดู: 94

ก.พ 27, 2024, 05:05 ก่อนเที่ยง
โดย คนแม่พริก

ตอบกลับ: 0
การดู: 118

ก.พ 27, 2024, 05:05 ก่อนเที่ยง
โดย คนแม่พริก

โพล
หัวข้อที่ย้าย

หัวข้อที่ถูกล็อค
หัวข้อปักหมุด
Topic you are watching